om oss 2

IR-Jurister är en enda företag som vågar tvista mot alla och är på din sida till 100%.

IR-Jurister EU AB erbjuder och utför arbete i nedan tjänster:
Tvister - Konflikter - Skådestånd – Brottmål – Förtal - Ärekränkning – Smutskastning – Vårdnadstvister, etc

Äktenskap - äktenskapsförord
Upprättande  av äktenskapsförord mm. Upprättande av förteckning enskild  egendom        

Upprättande av Äktenskapsförord före äktenskap –  All egendom enskild        
Upprättande av Äktenskapsförord före  äktenskap – En parts egendom enskild        
Upprättande av  Äktenskapsförord under äktenskap – All egendom  enskild        
Upprättande av Äktenskapsförord under äktenskap –  Viss egendom enskild

Äktenskap -  äktenskapsskillnad
Upprättande  av ansökan om äktenskapsskillnad        

Upprättande av ansökan om  äktenskapsskillnad (gemensamma barn under 16 år)        
Upprättande av  ansökan om äktenskapsskillnad (EJ gemensamma barn under 16  år)        
Upprättande av ansökan om äktenskapsskillnad (gemensam  barn över 16 år)

Samboende
Upprättande av bodelning

Upplösning av samboförhållande        
Upprättande av  samboavtal

Äktenskap - bodelning
Upprättande  av anmälan om bodelning – under pågående äktenskap        

Upprättande  av ansökan om förordnande av bodelningsförrättare – efter  upplöst äktenskap        
Upprättande av bodelning – under pågående  äktenskap (Fastighet)        
Upprättande av bouppteckning –  Upplösning av äktenskap

Äktenskap - underhåll och  umgänge och vårdnad
Upprättande  av ansökan om gemensam vårdnad (Tingsrätt)        

Upprättande av  avtal om gemensam vårdnad ( gemensamt överenskommelse)        
Upprättande  av avtal om umgänge till Familjerätten        
Upprättande av avtal om  underhåll (Mellan makar )

Arv
Upprättande  av avtal om Arvsavstående        

Upprättande av testamente  (ensamstående utan barn)        
Upprättande av testamente (inbördes  mellan makar – äganderätt med avdrag för laglott)        
Upprättande  av testamente (inbördes mellan makar)        
Upprättande av testamente  (inbördes mellan sambor – äganderätt)        
Upprättande av  testamente (med förklaring att avdrag för gåva ej skall  ske)        
Upprättande av testamente (med tillägg till viss person som  kompensation för tidigare förskott)        
Upprättande av testamente  (till förmån för viss person och testamentsexekutor)        
Upprättande  av testamente (till förmån för viss person)

Gåva
Upprättande  av ansökan om registrering av gåva mellan makar av lös  egendom        

Upprättande av gåvobrev bostadsrätt en givare en  mottagare        
Upprättande av gåvobrev gällande lös egendom med  villkor        
Upprättande av gåvobrev gällande lös egendom utan  villkor        

Upprättande av och medgivande giftorättsgods

Köp, försäljning och hyra
Upprättande  av köp och försäljning av egendom mellan privatpersoner och  företag        

Upprättande av reklamation och hävning av privatperson  vid dröjsmål

Samägande Upprättande  av samägandeavtal fastighet

Tvist Upprättande  av bestridande på krav från Privatperson, Inkasso, Kronofogden,  Banker.

BRF-dokumentmallar        
Upprättande  av Hyresavtal – Lägenhet (Bostad)        
Upprättande av Hyresavtal – Uthyrning av lokal i andra hand

IR- Jurister EU AB även utför återvinnig av olika mål där den dömde känner sig oskyldig samt  Resning i Högsta Domstolen. Vill Ni överlämna Era mål till  prövning i EU- Domstolen, är vi experter i detta.

/Välkommen

IR-Jurister EU AB
     Östra Rönneholmsvägen 4
211 47 Malmö, Sweden
Tel: 0046 (40) 611 39 13
Fax: 0046 (40) 611 39 15
Mobil: 0046 (0) 768 93 63 15
Email:                    
info@ir-jurister.se
Casino Bonus at bet365 uk